پادشاه منپادشاه من، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 24 روز سن دارد

در انتظار معجزه

من از برای تو همیشه بیدارم !

لالا که می کنی , عطر تنم می شود همه ی  آرامش خوابت . دور که میشوم ازت می پری ! انگار هوا را از تو میگیرند ! به صدایم اعتماد نمی کنی  حتی به دستهایم که تو را تکان می دهند. نزدیک تر که میشوم همین که  بویم می کنی دوباره شب برایت شروع می شود .. نفس می کشی ،لا لا می کنی ... ...
5 ارديبهشت 1392
1