پادشاه منپادشاه من، تا این لحظه 6 سال و 8 ماه و 24 روز سن دارد

در انتظار معجزه

چاله ی دوست داشتنی

اکثریت چاله ها رو پر می کنن .. کمتر کسایی هستن که یه جای صاف چاله بکنن مگر به ضرورت کاری ... و بعد هم روشو می پوشونن ! ولی من .. می خوام چاله ام همیشه باز باشه .. نمی خوام هرگز هرگز هرگز پر شه !! نمی خوام در پوشی روش گذاشته شه .. می خوام هی برم و هی بیام و بیافتم توش .. برم و بیام و پام بهش گیر کنه و سکندری بخورم .. همه برن و بیان و نبیننش و وقتی افتادن تهش داد بزنن :  اینجا چقدر خوش می گذره !!! این چاله دوست داشتنی ترین چاله ی دنیاس . چال گونه ی تورو میگم پسرک ! وقتی باز میشه به همه ی ناراحتی می گم وایسن و جلو نیان ! همه ی بدی ها و تلخی ها رو می زنم کنار ! شکوفه بارون می کنم اطراف تورو ! می شی یه پادشاه واقعی ! تو که می خندی د...
8 آبان 1391
1